NUCH BH AD SL1 KOMSA'S QEYA FIKK VALPER MED IPO2 BH Kkl1 OBERON VOM FUNKEN SPIEL                                                                  IPO2 BH Kkl1 Oberon Vom Funken Spiel  NUCH BH AD SL1 AKKL1 Komsa`s Qeya

 IPO2 BH Kkl1 Oberon Vom Funken Spiel               NUCH BH AD SL1 AKKL1 Komsa`s Qeya

 

VALPER ETTER OBERON OG QEYA

EN HANN OG SEKS TISPER

Drako Ulv Av Rottenhaller Diba Av Rottenhaller :-) Dina Nemi Av Rottenhaller :-)

Dakota Cortana Av Rottenhaller :-) Demi Av Rottenhaller :-) Dixie Av Rottenhaller :-)

Delta Av Rottenhaller :-)